//Karas Region //Karas Region

Chief Sport Officer Regional Sport Officer Regional Sport Officer

Head of Centre: //Karas Regional Office 

Chief Patron: /Ganigobis Outdoor - Leadership & Environmental Centre Regional Youth Officer
Directorate: Sport Directorate: Sport Directorate: Sport Keetmanshoop Multi-Purpose Youth Resource Centre Directorate: Youth Directorate: Youth
P O Box 836 P O Box 397 P O Box 22776 P O Box 836 P O Box 35, Tses P O Box 493
Keetmanshoop Karasburg Otjinene Keetmanshoop /Ganigobis Luderitz
Tel:+264 63 222 884 Tel:+264 63 270 791 Tel:+264 63 567 538 Tel:+264 63 227 9940 Tel:+264 63 257 111 Tel:+264 63 203 367
Fax:+264 63 222 651 Fax:+264 63 270 792 Fax:+264 63 567 539 Fax:+264 63 222 651 Fax:+264 63 222 651 Fax:+264 63 203 421

Regional Youth Officer
P O Box 397
Karasburg
Tel:+264 63 270 059
Fax:+264 63 270 972